Благодійна організація
"Лікарняна каса столичної поліції"

ПОЛОЖЕННЯ «Про порядок сплати та розмір членських внесків»

                                                         З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

                                               Правлінням благодійної організації                                                     «Лікарняна каса столичної міліції»                                                        рішення № 5-3 вiд 23.12.2015 р.,                                                            із змінами, внесеними                                                                            позачерговою Конференцією                                                                  протокол №1 від 13.01.2016 р. 

 

 

              П О Л О Ж Е Н Н Я

     «Про порядок сплати та розмір членських внесків в благодійній               організації «Лікарняна каса столичної поліції» на 2016 рік»

 

1. Особи, які виявили бажання стати членом ЛКСП, сплачують вступний внесок у розмірі 60 гривень.

2. Члени ЛКСП сплачують щомісячні членські внески у розмірі 50, 60, 70, 80, 90, 100 гривень.

3. Розмір щомісячних членських внесків обирається членами ЛКСП на початку року, або при вступі. Перехід на менший розмір щомісячних членських внесків не допускається.

4. Особи, які мають заборгованість по сплаті членських внесків (у т.ч. призупинення сплати у зв’язку з відпусткою по народженню дитини), не мають права на отримання допомоги від ЛКСП без попереднього погашення заборгованості.

5. Один з батьків, який є членом ЛКСП, та має дітей віком до 18 років, може сплачувати вступний та членські внески за дитину у розмірі 50% від передбачених у п. 1. та п. 2. цього Положення.

6. Новонароджені набувають членства в ЛКСП за умови сплати за них одним з батьків вступного та щомісячного членського внеску на дитину в термін до 30 календарних днів з дати народження. В іншому випадку членство дитини наступає на загальних підставах, через 3 календарні місяці з моменту оплати.

7. Діти, які користувалися правом членства в ЛКСП, по досягненню повноліття (18 років) мають право на продовження членства за умови сплати щомісячних членських внесків згідно з цим Положення на загальних підставах.

8. У разі призову члена ЛКСП на строкову службу до Збройних Сил України, він має право призупинити сплату членських внесків на термін проходження строкової служби.

9. У разі додаткової відпустки члена ЛКСП по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, він має право призупинити сплату членських внесків на термін відпустки без права користування ЛК. Члени, які під час призупинення сплати внесків мають бажання лікуватися за рахунок ЛК, повинні сплатити заборгованість за поточний рік включно.

10. Члени ЛКСП, які звільнилися з підрозділу, можуть залишатися в Лікарняній касі за умови сплати членських внесків до кінця поточного року.

11. Сплата щомісячних членських внесків членами ЛК - працівниками органів та підрозділів Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ та інших силових структур, які є колективними членами ЛКСП, проводиться централізовано шляхом утримання із грошового забезпечення (заробітної плати) та перерахування на поточний рахунок ЛКСП.

12. Пенсіонери та члени сімей, сплата членських внесків за яких не відраховується з грошового забезпечення атестованих працівників, сплачують членські внески самостійно через відділення банку за весь поточний рік авансом в першому кварталі.

13. Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності можуть сплачувати повністю або частково членські внески за своїх працівників.

14. При несплаті членом ЛКСП членських внесків протягом трьох місяців підряд Правління вирішує питання щодо його виключення з ЛК.

15. Сплачені членські внески при виході з ЛКСП не повертаються.

16. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться за рішенням Правління ЛКСП.