Благодійна організація
"Лікарняна каса столичної поліції"

Чергове пленарне засідання Ради Профспілки у Чернігові

ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ПРОФСПІЛКИ АТЕСТОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Чергове пленарне засідання Ради Профспілки проведено 21-22 квітня ц.р. у Чернігові. Згідно порядку денному, учасники пленуму обговорили нагальні проблеми, які постали перед Спілкою у нинішні часи, так званого, реформування відомства, внесені окремі зміни до Статуту, які спричинені новим законодавством, прийнято низку рішень із посилення соціально-правового захисту поліцейських та із поточних питань діяльності організації. Профспілковому активу поставлено конкретні завдання з подолання соціально-правових негараздів, які нині домінують в системі МВС і, насамперед, у органах Національної поліції. 

Перед учасниками пленарного засідання з доповіддю виступив голова Профспілки Олександр Козленко, у якій, наряду із окресленням сучасних проблем і завдань організації, йшлося про необхідність законодавчих змін. Доповідач поінформував присутніх про стан розгляду вищими законодавчими й виконавчими органами держави висунутих Профспілкою конституційно-правовових обґрунтувань, які мають стати підставою для анулювання тих прогалин у законодавстві, що сьогодні послаблюють рівень соціального захисту персоналу. Зокрема, ним було заявлено: «Ми робимо все можливе для того, щоб були прийняті законодавчі акти, які стануть дієвим інструментом у реалізації конституційних норм щодо профспілкового захисту і контролю в органах поліції».

У численних виступах членів Ради наголошувалося на нагальності розв’язання проблем, пов’язаних із повсякденними порушеннями трудового законодавства із боку роботодавця, на які профорганізації усіх рівнів мають невідкладно, у кожному конкретному випадку, реагувати у відповідності із чинними правовими нормами, висловлювалися щодо удосконалення форм і методів колективно-договірної роботи, надавалися пропозиції із впровадження нових соціальних проектів.